top of page

Certifikace

Certifikace kompostu dle ISO norem představuje nezávislý akreditovaný systém ověřování kvality procesu kompostárny a požadavků na kvalitu kompostu s ohledem na minimalizaci dopadu na životní prostředí během celého cyklu včetně specifikace využití dané kvality kompostu.. Certifikace respektuje stávající a platnou legislativu a doplňuje ji o parametry, které podpoří důvěru v kvalitu kompostu a jeho uplatnění na trhu.

pecet-certifikace.jpg

Cíl certifikace

Cílem certifikace je podpořit kvalitní provozy kompostáren a udělením Pečetě kvality

 • zvýšit uplatnitelnost kompostu na trhu

 • zviditelnit kvalitní kompostárnu

 • zvýšit důvěry zemědělců v kvalitní produkt

 • zvýšit důvěru provozovatele pro kontrolní organizace

Podmínky certifikace

Certifikace je akreditovaný systém kvality zahrnující nezávislé posouzení shody procesu a výstupu kompostárny s požadavky Schématu certifikace kompostu v aktuální verzi​.

Schéma certifikace kompostu 02/2021 stanovuje požadavky pro následující typy kompostu:

 • Kompost s pečetí kvality

 • Kompost s pečetí kvality pro ekologické zemědělství

 • Kompost s kaly a s pečetí kvality

Proces certifikace zahrnuje vstupní inspekci kompostárny včetně testů kvality kompostu. Udělená certifikace je platná 6 let s každoroční dozorovou inspekcí

AdobeStock_323963698_edited.jpg
Image by Scott Graham

Žádost o certifikaci

Pokud chcete požádat o certifikaci vaší kompostárny, vyplňte prosím tuto žádost a my se vám ozveme a domluvíme se na dalším postupu.
Pokud potřebujete doplňující informace, kontaktujte nás prosím přes kontaktní formulář a my se vám ozveme.

Proces ověření kvality kompostu

Pro kvalitní proces je třeba dodržet následující základní kroky:

 • příjem a uložení bioodpadů a surovin: dle schváleného provozního řádu, uložení odděleně dle druhů

 • předúprava a tvorba zakládky: vytřídění nečistot, drcení, tvorba dle receptury a homogenizace

 • řízení procesu - dodržení optimální vlhkosti a provzdušňování, monitoring průběhu teplot

 • finální úprava a uložení hotového kompostu - dle konečného využití se zabráněním znehodnocení hotového kompostu

Hodnocené parametry kompostu:

viz. dokument Požadavky na kvalitu kompostu

Černá půda
Sklizeň plodin pole

Využití kompostu s certifikátem

Ověřená kvalita kompostu s certifikátem je vhodná především pro využití v zemědělství. Certifikovaný kompost vykazuje vždy biologickou stabilitu a zralost. Jedním z výstupů je „Interpretace kvality kompostu“, která navrhuje možnosti využití konkrétní kvality kompostu a zahrnuje:

 • bilanci živin a jejich dostupnost

 • zralost kompostu (fytotoxicita) a biologickou stabilitu

 • podmínky aplikace

Certifikace: Služby
bottom of page