top of page

Certifikace kompostu dle ISO norem

Certifikace

50 000 Kč

Dozorová inspekce

13 000 Kč

Recertifikace

30 000 Kč

Ceník: Ceník

V případě úkonů spojených s řešením neshod, např. kontrola nápravných opatření u klienta, nutnost četnějších dozorů než 1x ročně, bude klientovi fakturována částka dle skutečně vynaložených nákladů v následujících sazbách

Cestovné

11 Kč / km

Činnosti na místě

990 Kč / hod

Ceník: Ceník

Služby

Ověření provozu kompostárny (bez udělení certifikátu)

15 900 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s platností od 1.11.2022

Ceník: Ceník
bottom of page