top of page

Veřejné dostupné informace

Na vyžádání poskytuje vedoucí COV

  • všeobecné informace o poplatcích předepsaných žadatelům a klientům

  • popis práv a povinností žadatelů a klientů, včetně požadavků, zákazů nebo omezení týkajících se používání názvu certifikačního orgánu a certifikační značky a způsobů odkazování na udělenou certifikaci – tzn. práv a povinností uvedených v dohodě o certifikaci

  • informace o postupech pro vyřizování stížností a odvolání

Kontakt:

Ing. Olga Křížová

+420 724 144 401

krizova@cettagri.cz

Veřejně dostupné informace: Welcome
bottom of page